Замърсяване на водите – начини за опазването и пречистването им

Учениците от Прогимназиалния етап в ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Чернолик проведоха изнесен урок на тема: “Замърсяване на водите – начини за опазването и пречистването им” в базата на  Пречиствателната станция в гр. Дулово под ръководството  на учителя си по природни науки г-н Орхан Салим и квалифицирани служители на станцията.

Може да видите още...