Непедагогически персонал

Непедагогически персонал

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
Бахсен Фикрет Сали Главен счетоводител
Ержан Ахмед Мехмед Огняр
Гюлзар Талиб Абтула Чистач-хигиенист
Разие Рейхан Якуб Чистач-хигиенист
Емил Наумов Радев Шофьор на училищен автобус
Тюркян Исмаил Съдкъ Образователен медиатор