Защита на личните данни

  • Заповеди – вътрешни правила – изтегли
  • Защита на личните данни – изтегли
  • Длъжностни лица за обработване на лични данни – изтегли
  • Вътрешни правила – Закон за защита на лица, подаващи сигнали за нарушения – изтегли