Административни услуги

  • Валидиране на компетентности – изтегли
  • Заповед за признаване на завършен клас – изтегли
  • Издаване на дубликати и удостоверения – изтегли
  • Преместване на ученици – изтегли
  • Заявление ГЦОУД – изтегли
  • Заявление – 1 клас – изтегли
  • Заявление до класния ръководител – изтегли
  • Заявление за достъп до обществена информация – изтегли
  • Заявление за разрешаване на отсъствия от Директора – изтегли