Изнесено обучение на тема “Практически модели за справяне с проблемно поведение на деца”

В началото на месец септември  2021 г. учители от ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Чернолик и от Оу “Св. Св. Кирил  и Методий”, с. Черник взеха участие в изнесено обучение на тема “Практически модели за справяне с проблемно поведение на деца” в КК Златни пясъци, организирано от обучителна организация “Бонев Груп” ЕООД.

Занятията бяха присъствени в рамките на 3 дни и протекоха при изключително позитивна атмосфера.

Разгледаха са казуси и се разискваха поведенчески модели на ученици  в търсеха формули за справяне с агресивните учениции споделяне на добри практики от ежедневието.

Може да видите още...