Ученици

2024

 • Заповед за редовна януарска сесия – самостоятелна форма 2023-2024 – изтегли
 • Заповед за ред и условия за самостоятелна форма 2023-2024 г – изтегли
 • Заповед за план приема за учебната 2024-2025 г – изтегли

 

2023

 • Заповед за утв. на уч. план прием 2022-2023 г. – изтегли
 • Заповед за условия и ред за организиране на самостоятелна форма 2022-2023 г. – изтегли
 • Заповед за изпити на самостоятелна форма 2022-2023 г. – изтегли
 • Утвърдени форми на обучение през уч. 2022-2023 г. – изтегли
 • Заповед за утвърждаване на дневно разписание 2022-2023 г. – изтегли
 • Ред и условия за организиране на самостоятелна форма – изтегли
 • Заповед за определяне на форми на обучение – изтегли

Свободни места по паралелки и следната информация

I клас – 8 места

II клас- 9 места

III клас- 6 места

IV клас- 5 места

V клас- 10 места

VI клас- 4 места

VII клас –  4 места

 

2022

 • Заповед за редовна сесия на самостоятелна форма – изтегли
 • Вътрешни правила за организиране на самостоятелна форма на обучение в ОУ примерни – изтегли
 • Учебници за учебната 2022 – 2023 г – изтегли

2020

 • План за прием на ученици в 1-ви клас – 2020-2021 г. – изтегли
 • Заповед за определяне на формите на обучение – изтегли
 • Условия и ред за организиране на изпити на самостоятелна форма – изтегли
 • Заявление за записване на самостоятелна форма – изтегли
 • Заявление за явяване на изпити на самостоятелна форма – изтегли

2019

 • План за прием на ученици в 1-ви клас – 2019-2020 г. – изтегли
 • Единен график за дейностите за осъществяване на приема в 1-ви клас за 2019-2020г. – изтегли

2018

 • План за прием на ученици в 1-ви клас – 2018-2019 г. – изтегли