Обществен съвет

2023 – 2024

 

2022 – 2023

 • Покана до Обществен съвет – март 2023 г. – изтегли
 • Протокол №2 от Обществен съвет март 2023 г. – изтегли
 • Правилник за дейността на обществения съвет – изтегли
 • Покана за свикване на обществен съвет 01.2022 – изтегли
 • Покана за свикване на обществен съвет 04.2022 – изтегли
 • Покана за свикване на обществен съвет 07.2022 – изтегли
 • Покана за свикване на обществен съвет 10.2022 – изтегли
 • Протокол № 1 – 12.01.2022 г. на обществен съвет – изтегли
 • Протокол № 2 – април 2022 – изтегли
 • Протокол № 3 – юли 2022 г. на обществен съвет – изтегли
 • Протокол № 4 – октомври 2022 г. на обществен съвет – изтегли
 • Протокол №1  – 16.01.2023 г. на обществен съвет – изтегли
 • Покана за обществен съвет -януари 2023 г. – изтегли

 

2019 – 2020

 • Покана за свикване на заседание на обществения съвет – изтегли
 • Отчет на дейността на обществения съвет – изтегли
 • Протокол от заседанието на обществения съвет на училището №1 от 09.10.2018 – изтегли
 • Протокол от заседанието на обществения съвет на училището №2 от 14.01.2019 – изтегли
 • Покана до членовете на обществения съвет на училището – изтегли
 • Състав на Обществения съвет – изтегли
 • Покана за свикване на ОС – изтегли
 • Заповед за членове на ОС – изтегли
 • Правилник за дейността на обществения съвет – изтегли