Ръководство

Ръководство

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Гюлсевер Ахмед Расим Директор История и цивилизация

Работно време на директора – 08:00 ч. до 17:00 ч.

Обедна почивка от 12:00 до 13:00 ч.

Приемно време на Директора – Понеделник  от 14:00 ч

Приемно време на Директора – Понеделник  от 14:00 ч