Педагогически персонал

Педагогически персонал

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Бирджан Ибрахим Аптулла Старши учител Учебни предмети в начален етап
Сюзан Нихат Мустафа Старши учител в начален етап Учебни предмети в начален етап
Джихан Мюмюн Реджеб Старши учител Учебни предмети в начален етап
Нурхан Мюмюн Аптулла Старши учител Учебни предмети в начален етап
Сениха Ахмед Сабри Старши учител в ЦОУД Учебни предмети в начален етап
Джемиле Ридван Ахмед Учител в начален етап Учебни предмети в начален етап
Сезгин Хасан Хасан Старши учител в ЦОУД Учебни предмети в начален етап
Февзи Исмаил Бейтула Старши учител в прогимназиален етап Български език и литература , ФВС
Леман Лятиф Камишлиева Главен учител Анг. език и История и цивилизация
Севим Исмаил Салим Старши учител в прогимназиален етап Математика и физика
Орхан Фахридин Салим Старши учител в прогимназиален етап БЗО, ХООС, ФВС
Тахир Рашид Мехмед Старши учител в ЦОУД БЗО и География и икономика
Мехмед Али Мехмед Учител в прогимназиален етап Физика и информатика