Графици

2023-2024

 • Седмично учебно разписание за I-ви срок  – изтегли
 • Седмично учебно разписание за II-ри срок  – изтегли
 • График за консултации в прогимназиален етап – изтегли
 • График за консултации в начален етап – изтегли
 • График за втория час на класа – изтегли
 • График за контролни в прогимназиален етап – I-ви срок – изтегли
 • График за контролни в начален етап – I-ви срок – изтегли
 • График за провеждане на втория час на класа за учебната 2023-2024 г. – II срок – изтегли
 • График за контролни работи в прогимназиален етап за учебната 2023-2024 г. – изтегли
 • График за контролни работи в начален етап за учебната 2023-2024 г. – изтегли
 • График за консултации по предмети в прогимназиален етап за учебната 2023-2024 г. – изтегли
 • График за консултации по предмети в начален етап за учебната 2023-2024 г. – изтегли
 • График за консултации на родителите за учебната 2023-2024 г – изтегли

2022-2023

 • График за консултиране на родители – изтегли
 • График за консултации в прогимназиален етап – изтегли
 • График за консултации по предмети в начален етап – изтегли

2021-2022

 • График за дежурства през първия учебен срок на 2021-2022 г – изтегли
 • График за консултации в начален етап – изтегли
 • График за консултации н прогимназиален етап – изтегли
 • График за консултиране на родители – изтегли
 • График за провеждане на втория час на класа – изтегли

2020-2021

 • График за консултации по предмети в прогимназиален етап – изтегли
 • График за консултиране на родителите – изтегли
 • График за консултации в начален етап – изтегли
 • График за класни и контролни в прогимназиален етап – изтегли
 • График за класни и контролни в начален етап – изтегли
 • График за втори час на класа – изтегли
 • График за проектни седмици – изтегли

2019-2020

 • График за конскултации от учителите за учениците – изтегли
 • График за консултации с родители- изтегли
 • График за консултации за начален и прогимназиален етап – изтегли
 • График за втория час на класа – изтегли
 • График класни и контролни – втори срок – изтегли
 • График за изпити на самостоятелна форма – изтегли